Badminton op zondag 14 juni 2020 met BC Shuttle.

Door de versoepelingen van de veiligheidsraad kunnen we terug badminton spelen. Op zondag 14 juni speelt BC SHUTTLE tussen 9u en 10u in de sporthal van Zwalm.

Er worden meerdere terreinen voorzien om de social distancing te respecteren.

Laten jullie iets weten vooraf?

mvg

Bert

bm13

 

Geen badminton tot begin april

Beste clublid

Door de uitzonderlijke omstandigheden is er geen badminton de komende weken

mvg

Bert Broos

Nota sportfunctionaris Zwalm

Hallo,

Hierbij een update over de maatregelen genomen door de gemeente Zwalm om zijn inwoners te beschermen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus.
Vanaf vandaag worden alle gebouwen; sporthal en bijhorende ruimtes, bibliotheek en gemeenschapscentrum gesloten voor alle publiek, voorlopig tot 3 april 2020.

We houden jullie verder op de hoogte indien er nieuwe berichtgeving is.

Bedankt voor je begrip !

met sportieve groet,

Ruth De Fraine
sportfunctionaris

Sportlaan 1 – 9630 Zwalm

PERSMEDEDELING VAN SKA EN GEZOND SPORTEN VLAANDEREN SPORTEN IN TIJDEN VAN COVID-19 GENT/WESTERLO 6 MAART 2020 – Gezond Sporten Vlaanderen, het kenniscentrum.

PERSMEDEDELING VAN SKA EN GEZOND SPORTEN VLAANDEREN
SPORTEN IN TIJDEN VAN COVID-19
GENT/WESTERLO 6 MAART 2020 – Gezond Sporten Vlaanderen, het kenniscentrum inzake gezond sporten, en de vereniging van Sport- en Keuringsartsen (SKA) krijgen veel vragen over het al dan niet organiseren van of deelnemen aan sportactiviteiten. Wat SKA en GSV betreft, kunnen sportactiviteiten in Vlaanderen voorlopig doorgaan. De verenigingen sluiten zich aan bij de richtlijnen en maatregelen van de Vlaamse en federale overheid.
Daar ligt een negatief advies voor sportmanifestaties vooralsnog niet op tafel. Uiteraard kan dat veranderen. Intussen kunnen mensen die ziek zijn beter niet sporten, en al helemaal niet als ze koorts hebben of hadden. SKA en GSV vragen alle sportclubs en – federaties onderstaande adviezen bekend te maken bij hun leden en medewerkers.

Gezonde sporters kunnen blijven sporten
De Covid-19-epidemie en de beslissing om de voorjaarswielerwedstrijden in Noord-Italië uit te stellen, maken ook Vlaamse sporters en sportorganisaties ongerust. Hoewel de ziekte ook bij ons nog uitbreidt, is de situatie in Vlaanderen niet te vergelijken met die in China of Noord-Italië. Dr. Frank Pauwels, voorzitter van Gezond Sporten Vlaanderen “Net zoals de Vlaamse scholen openblijven is er voorlopig geen reden om niet te sporten of om sportieve bijeenkomsten af te gelasten in Vlaanderen.” Gezonde sporters kunnen gewoon blijven sporten. Mondkapjes dragen is niet nodig.

Sport niet als je ziek bent
SKA en GSV benadrukken dat sporten altijd af te raden is voor mensen die ziek zijn. Ook als symptomen worden onderdrukt met medicijnen als koorts- of hoestremmers, neusdruppels of pijnstillers, kun je beter niet sporten. Dat geldt zowel voor competitiesporters als voor recreanten en zowel voor kinderen als voor volwassenen. Voorts moeten sporters er nog meer dan anders op toezien dat ze alleen uit hun eigen drinkbus drinken.

Neem na koorts extra dagen rust
Extra aandacht is nodig in geval van koorts! Heb je koorts, dan mag je níet sporten en dan moet je ook na het verdwijnen van die koorts het sporten nog eens even lang achterwege laten als het aantal dagen dat je koorts hebt gehad. Dr. Tom Teulingkx, voorzitter van SKA: “Iemand die bijvoorbeeld drie dagen koorts had en daarna niet meer, mag dus niet meteen weer aan de slag maar moet nog eens drie dagen extra rust houden, om ten vroegste op de zevende dag na het begin van de koorts de draad opnieuw op te nemen. Negeer je die maatregel, dan verhoog je onder meer het risico op hartproblemen.”

Sporten in het buitenland
Sporters die in het buitenland willen sporten, moeten minstens de reisadviezen van Buitenlandse Zaken volgen maar krijgen van SKA en GSV de raad om geen intensieve

sportactiviteiten te ondernemen in risicogebieden, zoals Noord-Italië. Sporten is in het algemeen goed voor de afweer, maar intensief sporten kan de immuniteit tijdens en kort na het sporten onder druk zetten, wat sporters op die momenten vatbaarder kan maken voor infecties dan niet-sporters.

Fans, toeschouwers en transport
Sportfans wordt gevraagd afstand van hun idolen te houden en directe contacten, zoals handshakes, omhelzingen of vragen om selfies, shirts of handtekeningen, te vermijden. Het spreekt vanzelf dat mensen met symptomen (hoesten, niezen, koorts…) beter geen sportwedstrijden bijwonen als toeschouwer. Indoorsportactiviteiten en sportkantines moeten ze absoluut mijden, maar ook van wedstrijden buiten blijven ze beter weg. Net als iedereen die ziek is, zieken ze het best thuis uit. Bij autoritten naar trainingen of wedstrijden, mogen er geen zieke mensen aan boord zijn.

Handhygiëne in sportclubs
Het is extra belangrijk dat bezoekers van sportclubs hun handen kunnen wassen en ze ook veilig kunnen afdrogen. De clubs waar handhygiëne een probleem kan zijn, wordt gevraagd vloeibare zeep en papieren wegwerphanddoekjes ter beschikking te stellen.

SPORT EN CORONA SAMENGEVAT:
• Sporters mogen blijven sporten
• Sportwedstrijden kunnen tot nader bericht doorgaan
• Sport niet en ga ook niet naar sport kijken als je ziek bent
• Sporters mogen alleen hun eigen drinkbus gebruiken
• Sporters moeten na koorts even veel dagen rusten als dat ze koorts hebben gehad
• Doe geen intensieve sportactiviteiten in (buitenlandse) risicogebieden
• Fans mogen sporters tijdelijk niet benaderen voor handtekeningen, knuffels, selfies…
• Sportclubs moeten zorgen dat bezoekers veilig hun handen kunnen wassen

Voorts gelden de adviezen volgen die voor iedereen gelden:

Zie https://www.info-coronavirus.be/nl/
Extra informatie:
Marc Geenen, woordvoerder SKA en Gezond Sporten Vlaanderen communicatie@gezondsportenvlaanderen.be
+32 (0)468 23 04 22

INSCHRIJVINGEN 22ste KASSEIFEESTEN IN ZEGELSEM ZIJN VAN START GEGAAN

KASSEI LOGO

KASSEIFEESTEN ZEGELSEM – BRAKEL 22ste ROMMEL-, BROCANTE- EN ANTIEKMARKT
Zondag 20 september 2020

Beste verkoper

Ter gelegenheid van de 22ste editie van de “Kasseifeesten Zegelsem” organiseert de Gezinsbond In de Rand een rommel-, brocante- en antiekmarkt in de dorpskern van Zegelsem (Teirlinckstraat en St.-Ursmarsstraat). Zoals de voorbije jaren voorzien we terug diverse randactiviteiten.

Hierbij enkele praktische gegevens om in te schrijven voor de markt:

· De markt heeft plaats in open lucht van 9u tot 18u op zondag 15 september 2019.

· De straat zal autovrij zijn tijdens deze uren. Dus zorg ervoor dat u ter plaatse bent voor 9u.

· U kan de standplaats met auto niet verlaten voor 18u.

· Enkel de verkoop van brocante of tweedehands materiaal is toegelaten. Geen verkoop van etenswaren, geen dranken, geen snoep omwille van vergunningsplicht!

· De inrichters voorzien geen water, noch elektriciteit voor de standhouders.

· Per inschrijving wordt er slechts één voertuig toegelaten op de standplaats.

· De inschrijvers voorzien een standplaats van een bepaalde lengte per veelvoud van 5m, de diepte varieert naar gelang de locatie.

· De standhouder dient voor het verlaten van de markt zijn standplaats netjes op te ruimen.

· Aanmelden aan het kruispunt van de Oudenaardsestraat (N8) (= baan Oudenaarde-Brakel) en de Sint-Ursmarusstraat vanaf 06u30.

Deelprijs bedraagt: 5 euro voor 5 meter

10 euro voor 10 meter

20 euro voor 15 meter

25 euro voor 20 meter

De inschrijving dient vooraf te gebeuren bij voorkeur online via volgende link:

FORMULIER INVULLEN

Of door het sturen van een e-mail naar kasseifeestenzegelsem@hotmail.be met vermelding van volgende gegevens:

– naam en adres inschrijver

– gewenste meters

– betalingsdatum + naam rekeninghouder.

– Voorkeur straat voor bewoners: Ursmarusstraat , Teirlinckstraat of Haaghoek De inschrijving is in orde als de betaling is gebeurd op het rekeningnummer

BE12 7775 9657 1092 op naam van de Gezinsbond In de Rand.

Voor cash betalingen de dag zelf vragen wij € 5 extra per inschrijving.

Standhouders die vorig jaar deelgenomen hebben aan de rommelmarkt kunnen dezelfde standplaats aanvragen. Gelieve dit te melden bij de inschrijving. De inrichters zullen hiermede rekeninghouden in de

mate van het mogelijke en op voorwaarde dat de inschrijving gebeurd voor, en betaald is voor 15 augustus 2020.
Inschrijvingslink voor de 22ste Kasseifeesten in Zegelsem op 20 september 2020.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOTBwdLdbk4Av7r3yDS2_HGnEYQVdNb5VJwb0pvJKmTQ1C4Q/viewform?vc=0&c=0&w=1

 

Gezinsbond In de Rand steunen twee projecten in Zegelsem

 

De organisatoren van de Kasseifeesten nl. Gezinsbond In de Rand steunen twee zaken in het kasseidorp Zegelsem.
Vooreerst is dat de school Het Groene Lilare omdat het zonder deze infrastructuur het onmogelijk is om dergelijke festiviteiten te organiseren vindt Bert Broos van Gezinsbond In de Rand.
“De school is reeds jaren gastvrij voor ons. Het is dan ook meer dan normaal dat we deze school jaarlijks steunen.”
Directeur Marc Ghyselinck en de leerkrachten werden hiervoor uitvoerig bedankt en kregen een cheque overhandigd van 1250 euro. Met dit geld gaat men doelen kopen om minivoetbal te spelen op de speelplaats.
Marc Ghyselinck gaat op het einde van dit schooljaar met pensioen en bij deze gelegenheid vroegen de organisatoren van de Kasseifeesten dat de directeur zijn eigenhandige kunstwerken exposeert tijdens de 22ste editie van de Kasseifeesten in de kerk. De directeur heeft kunstacademie gevolgd en heel wat creativiteit in zijn handen.
Een tweede activiteit die wordt gesteund in Zegelsem is het faunahuis.
Natuurpunt is reeds enkele jaren partner met helpende handen tijdens de Kasseifeesten.
Als wederdienst overhandigden de organisatoren van de Kasseifeesten een cheque van 1000 euro voor het Faunahuis.
Jos Gyssels van Natuurpunt Burreken: “In 2016 kocht Natuurpunt kern Rondom Burreken in Brakel (Zegelsem – Perreveld 5) een bosperceel met daarin een woning. Gezien de uitzonderlijke ligging van deze woning, aan de rand van een natuur- en landschapsreservaat, wil de verenging daaraan een bijzondere bestemming geven en de woning ombouwen tot een “faunahuis”.
Een faunahuis is een gebouw waarin de verschillende mogelijkheden inzake “natuurinclusief bouwen” worden getoond en gedemonstreerd. Dat betekent dat bij nieuwbouw of verbouwing kansen worden benut om de ecologische biodiversiteit in en rond een gebouw te behouden én te vergroten. Er werd recent een aanvraag tot Leaderproject ingediend.”
Gezinsbond In de Rand vindt dergelijk natuureducatief centrum belangrijk voor de jeugd, de school, de omgeving want klimaat en milieu worden steeds belangrijker.
De 22ste Kasseifeesten hebben plaats op zondag 20 september 2020.